رفتن به محتوای اصلی

Synonyms: Butan-1-ol, n-Butyl alcohol, BuOH

Product Information

CAS number 71-36-3

EC index number 603-004-00-6

EC number 200-751-6

Hill Formula C₄H₁₀O

Chemical formula CH₃(CH₂)₃OH

Molar Mass 74.12 g/mol

HS Code 2905 13 00

Quality Level MQ100

 

Physicochemical Information

Boiling point 116 – 118 °C (1013 hPa)

Density 0.81 g/cm3 (20 °C)

Explosion limit 1.4 – 11.3 %(V)

Flash point 34 °C

Ignition temperature 340 °C

Melting Point -89 °C

pH value 7 (70 g/l, H₂O, 20 °C)

Vapor pressure 6.7 hPa (20 °C)

Solubility 66 g/l

سایر محصولات

برگشت به بالا
×بستن جستجو
جستجو