رفتن به محتوای اصلی

اسپکتروفتومتر دو پرتویی مدل 6850 ساخت جنوی

اسپكتروفتومتر (Split Beam UV/Visible) مدل 6715

اسپكتروفتومترUV/Visible مدل7315(Single Beam) جن وی

اسپکتروفتومتر مرئی با قابلیت اسکن مدل 6700 جنوی

اسپكتروفتومتر (Split double beam UV/Visible) مدل 6705 جن وی

اسپکتروفتومتر مرئی 7300 جنوی

اسپکتروفتومتر مرئی مدل 7310 با قابلیت اسکن جنوی

اسپکتروفتومتر UV/VISمدل 7305 ساخت جنوی

مجموعه اسپکتروفتومتریک جهت اندازه گیری پارمترهای پساب

اسپکتروفتومتر visible مدل ۲۱۵۰ یونیکو

اسپکتروفتومتر Vis مدل 7200 جنوی

اسپکتروفتومتر سری Al800، لاویباند ( آکوالیتیک )

برگشت به بالا
×بستن جستجو
جستجو